Επίσημη ιστοσελίδα της
ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

        » ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
        » ΑΣΥΛΟ
        » ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
            » ΕΙΔΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
        » ΠΡΟΛΗΨΗ & ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
        » ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
        » ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΙΑ
        » ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΙΑ