Επίσημη ιστοσελίδα της
ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ » ΑΣΥΛΟ

Π.Δ.220-07
Π.Δ. 96-08
Π.Δ. 114-10
Π.Δ. 113-2013
Π.Δ. 167 -14
Ν. 4375-2016