Επίσημη ιστοσελίδα της
ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ » ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ

Εγχειρίδιο διοικητικών διαδικασιών: Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επικύρωση αντιγράφου εγγράφου
Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την αστυνομική δράση.
Σχέσεις κράτους-πολίτη: Εκσυγχρονισμός διοικητικών διαδικασιών
Συναταξιοδοτικά - Ασφαλιστικά θέματα ενστόλου προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας
Καθιέρωση διευκολύνσεων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας
Διοικητικές πράξεις αρμοδιότητας υπηρεσίων Ελληνικής Αστυνομίας