Επίσημη ιστοσελίδα της
ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ

Ν.Δ. 42-1974
Ν. 6-1975
Ν. 1264-1982
Ν. 1915-1990
Ν. 2265-1994