Επίσημη ιστοσελίδα της
ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ

Ελληνικό Σύνταγμα
Ε.Σ.Δ.Α.
Ε.Σ.Δ.Α.
Ε.Σ.Δ.Α.
Τροποποιήσεις Αστικού Κώδικα.
Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα.