Επίσημη ιστοσελίδα της
ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Ν.3658_2008 Προστασία πολιτιστικών αγαθών
N.3028 2002 Προστασία αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς
Υπουργικές αποφάσεις για θρησκευτικές εικόνες και λειτουργικά θρησκευτικά & εκκλησιαστικά αντικείμενα.