Επίσημη ιστοσελίδα της
ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ » ΠΡΟΛΗΨΗ& ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΝΟΜΟΣ 4198/2013