Επίσημη ιστοσελίδα της
ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ » ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

απ. 7004-3-60 - 2012
απ. 22467-08
απ.4000-4-32-λα-12
απ.4000-4-46-α -09
απ.10575-09
απ.111702-06
Διαπίστωση ανηλικότητας αιτούντων διεθνή προστασία