Επίσημη ιστοσελίδα της
ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ » ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ν.1975-91
Ν.2790-2000
N.3386-2005
Ν.2910-01
N.3284-04
N.3731-08
N.3907-2011
4332-15