Επίσημη ιστοσελίδα της
ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προτάσεις για τη δημιουργία εφαρμογής στο P.O.L., με σκοπό τη διαρκή και άμεση ενημέρωση της οποιασδήποτε νομοθετικής διάταξηςΑριθ. Πρωτ.: 42                         Θεσσαλονίκη 2 Νοεμβρίου 2016


 


ΘΕΜΑ : ‘’ Προτάσεις για τη δημιουργία εφαρμογής στο P.O.L., με σκοπό τη διαρκή και άμεση ενημέρωση της οποιασδήποτε νομοθετικής διάταξης ‘’.


 


Ως γνωστό, η ελληνική έννομη τάξη χαρακτηρίζεται από μία υπερχειλίζουσα πολυνομία. Συνεπώς, είναι επιτακτική ανάγκη, για το αστυνομικό προσωπικό, η διαρκή και άμεση ενημέρωση των αλλαγών της κείμενης νομοθεσίας, καθόσον αποτελεί απαραίτητο εργαλείο κατά την καθημερινή και πολυδιάστατη άσκηση των καθηκόντων του. Οι Δικαστικές Αρχές και οι Δικηγορικές Ενώσεις, χρησιμοποιούν ήδη ηλεκτρονικό αρχείο – εφαρμογή διαρκούς και άμεσης ενημέρωσης της υφιστάμενης νομοθεσίας.


Το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος, για απεριόριστο χρόνο χρήσης, εφόσον η χρήση της παρεχόμενης υπηρεσίας πραγματοποιείται μόνο από υπηρεσιακούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δηλαδή μέσω της δημιουργίας ανάλογης εφαρμογής στο P.O.L., ανέρχεται στα 63.000,00 €.


Η έλλειψη του ως άνω εργαλείου - εφοδίου, αναγκάζει το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού στην αγορά ανάλογης υπηρεσίας, με γνωστές σε όλους τις δύο (2) συλλογές νόμων που κυκλοφορούν, έναντι καταβολής περιοδικής συνδρομής. Σημειωτέον, ποσοστό 4% των εισπρακτέων αποδίδονταν στα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού, καθόσον αυτή η κράτηση-συνδρομή διενεργούνταν μέσω μισθοδοσίας, ως παροχή υπηρεσιών προς τρίτους. Από την 1-7-2014, με την κατάργηση αυτού του κοινωνικού πόρου, το προαναφερθέν ποσοστό του 4% αποτελεί, πλέον, έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.


Από τα παραπάνω, συνάγεται ότι ένα τόσο σημαντικό εφόδιο, όπως αυτό της άμεσης ενημέρωσης των αλλαγών της κείμενης νομοθεσίας, μέχρι σήμερα, επιβαρύνει τον ήδη επιβαρυμένο, λόγω περικοπών, προϋπολογισμό του προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς η ανάγκη αυτή καλύπτεται με προσωπικά του έξοδα. Σε περίπτωση ικανοποίησης του αιτήματος μας, με σημαντικά μικρό κόστος, (αναλογεί περίπου 1,30 ευρώ κατ’ έτος για τον κάθε αστυνομικό ) θα παρέχονταν αυτό το εφόδιο δωρεάν και άμεσα, βοηθώντας έτσι στην αποφυγή συνεπειών που οφείλονται στην ελλιπή ενημέρωση και κατ’ επέκταση στη βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη. Επιπρόσθετα, λόγω της άμεσης ενημέρωσης του προσωπικού, κάτι τέτοιο θα βοηθούσε σημαντικά στη μείωση των εργατοωρών και στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, γεγονός το οποίο μειώνει το εκτιμώμενο κόστος.


Με δεδομένο, ότι ο κάθε Αστυνομικός που οφείλει να εκτελεί το «γράμμα» του Νόμου θα πρέπει και να κατέχει το «γράμμα» του Νόμου, επιβάλλεται η χορήγηση του συνόλου της Νομοθεσίας από την Πολιτεία, ως εργαλείο αναπόσπαστο για την εκτέλεση της Υπηρεσίας του. Σε μια σύγχρονη Ελληνική Αστυνομία, παρουσιάζεται ως άμεση ανάγκη η χορήγηση, στο προσωπικό της, όλων των απαιτούμενων εφοδίων, προκειμένου να φέρει εις πέρας την αποστολή που του έχει ανατεθεί.


Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών, στην οποία υποβάλλεται η παρούσα πρόταση, παρακαλείται για την προώθηση του εν θέματι ζητήματος και την προσπάθεια ικανοποιήσεως του.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι.


ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΜΟΥΡΑΣ ΚΛ.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Δωρεάν εισιτήρια, για όλες τις παιδικές ταινίες, σε κινηματογράφους της Θεσσαλονίκης

Η Ένωσή μας στο Γραφείο Έκδοσης Διαβατηρίων της Τούμπας - Παράδοση Υλικοτεχνικού εξοπλισμού

Στην Καλαμάτα το Ετήσιο Συνέδριο της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Η Ένωσή μας στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης - Παράδοση διαγνωστικών τεστΑΡΧΙΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
VIDEO
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΚΩΔΙΚΕΣ
ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ


© 2024 mascot network