Επίσημη ιστοσελίδα της
ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προσφορά προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τα στελέχη της Ελληνικής ΑστυνομίαςTο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε συνεργασία με τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας του Πυροσβεστικού Σώματος, προκηρύσσουν ογδόντα (80) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών, για το Ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017, στο πλαίσιο του αυτοχρηματοδοτούμενου Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Μ.Π.), με θέμα ¨Ανάλυση και Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών. Εντός του ήδη υπάρχοντος προγράμματος σπουδών και στην κατεύθυνση των Ανθρωπογενών Καταστροφών δίδεται έμφαση : i) στη θεωρία και στις επιμέρους Πολιτικές Εσωτερικής Ασφάλειας της Ε.Ε και της Ελλάδας (Λευκή Βίβλος Εσωτερικής Ασφάλειας κλπ), ii) στο φαινόμενο της Μετανάστευσης, των Προσφυγικών Ροών, της διαχείρισης Ανθρωπιστικής Βοήθειας και στην ευρύτερη έννοια των Ανθρωπίνων Ροών και του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, σε σχέση με ανεγειρόμενα ζητήματα ασφάλειας, iii) στην Τρομοκρατία, στην έννοια των ασύμμετρων απειλών και στη θεωρία της Προστασίας του Πολίτη, iv) στις ΧΒΡΠ απειλές, v) στη θεωρία διαχείρισης πλήθους και όχλου, vi) στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων, vii) στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

Επίσης, δίδεται έμφαση στην έννοια και το Θεσμό της Πολιτικής ¶μυνας στο εσωτερικό και το διεθνές πεδίο, καθώς και στο πως αντιμετωπίζει τον εν λόγω θεσμό το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Επιπρόσθετα, υπάρχει ειδική θεματική ενότητα που αφορά την εξιχνίαση του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, κάνοντας χρήση και του αντίστοιχου ειδικά εξοπλισμένου ομώνυμου εργαστηρίου του ΤΕΙ-ΑΜΘ. Στα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., τα οποία θα παρακολουθήσουν το ανωτέρω Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, προσφέρεται δωρεάν το ακόλουθο Short Cycle Course. Η παρακολούθηση του Σεμιναρίου είναι προαιρετική.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ :
«Εσωτερική Ασφάλεια, Διαχείριση Κρίσεων και Καταστροφών και Προστασία του Πολίτη» (80-Ώρες)
Αναφορικά με το Σεμινάριο στην Εσωτερική Ασφάλεια, Διαχείριση Κρίσεων και Καταστροφών και Προστασία του Πολίτη, αυτό περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες: α) Εισαγωγή στη Θεωρία της Διεθνούς και Εσωτερικής ασφάλειας και στη Θεωρία Διαχείρισης Κρίσεων, β) Εισαγωγή στη Θεωρία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Ειδικά θέματα Ε.Ε, γ) Ευρωπαϊκή Πολιτική Εσωτερικής Ασφάλειας και Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και ¶μυνας, δ) Κλιματική Αλλαγή, Περιβάλλον και Ανθρώπινη Ασφάλεια, Ειδικά Θέματα Μετανάστευσης, Ασύλου και Ανθρωπίνων Ροών, ε) Ελληνική Πολιτική Εσωτερικής Ασφάλειας, στ) Εσωτερική Ασφάλεια και Τεχνολογία: Εισαγωγή στην Ασφάλεια Συστημάτων, στην Ψηφιακή Εγκληματολογία και το Ηλεκτρονικό Έγκλημα, ζ) Εθνική ¶μυνα και Εσωτερική Ασφάλεια, η) Θαλάσσια Ασφάλεια, Δίκαιο της Θάλασσας και Ζώνες Θαλάσσιας Κυριαρχίας, ι) Πολιτική Προστασία, Πολιτική ¶μυνα, Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών, ια) Ελληνική Αστυνομία και Εσωτερική Ασφάλεια, ιβ) Μεθοδολογία Συγγραφής Πτυχιακών, Διπλωματικών ή Ερευνητικών Εργασιών.

Τα μαθήματα του ΔΔΠΜΣ και του Σεμιναρίου πραγματοποιούνται στην Αθήνα και στη Θεσ/κη. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ομάδα φοιτητών που αριθμεί περισσότερα από 15 άτομα, που είναι επικεντρωμένα σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας επιπρόσθετου Τμήματος με έδρα την περιοχή αυτή.

Η φοίτηση στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. αρχίζει τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, διαρκεί τρία (3) εξάμηνα και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στις 3.500 Ευρώ, θα επιβαρύνει αποκλειστικά τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες και η φοίτηση στο εν θέματι Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θα πραγματοποιείται σε χρόνο εκτός υπηρεσίας. Για τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. υπάρχει έκπτωση 200 Ευρώ στα δίδακτρα, η οποία σε περίπτωση αυξημένης συμμετοχής από το Σώμα μπορεί να ανέλθει στα 350 Ευρώ.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο: 2510 462 624 καθώς στη ιστοσελίδα http://mandisastermsc.teiemt.gr του Δ.Δ.Μ.Π.Σ., είτε στη ηλεκτρονική διεύθυνση msc.disaster@teiement.gr .
ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ένωσή μας στο Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης Συκεών- Παράδοση υλικοτεχνικού εξοπλισμού

Ανακοίνωση της Ένωσής μας για την εκλογή του νέου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κ.κ. Φιλόθεου

Ευχαριστήρια ανακοίνωση της Ένωσής μας

Δωρεάν Ετήσιες Συνδρομές στη ΝΟΜΟΠΑΙΔΕΙΑ για τα μέλη της Ένωσής μαςΑΡΧΙΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
VIDEO
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΚΩΔΙΚΕΣ
ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ


© 2024 mascot network