Επίσημη ιστοσελίδα της
ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με κατάφορη αδικία σε βάρος εν ενεργεία αστυνομικών..

Αρ. Πρωτ.: 85/2023                                                   Θεσσαλονίκη, 4 Ιουλίου 2023

 

Α Ν Ο Ι Χ Τ Η     Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

 

Θέμα: «Κατάφορη αδικία σε βάρος εν ενεργεία αστυνομικών »

 

Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νότη Μηταράκη

Κοιν.: Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Λάζαρο Μαυρόπουλο


 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ και αξιότιμε Αρχηγέ,    

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για μία πρωτοφανή, κατάφορη αδικία σε βάρος εν ενεργεία αστυνομικών, που έχει λάβει χώρα σε περιοχή της διοικητικής μας περιφέρειας, ήτοι στη Θεσσαλονίκη, η οποία χρήζει άμεσης επίλυσης. Η εν λόγω κατάφορη αδικία φέρεται να σχετίζεται με το δυσάρεστο περιστατικό αυτοκτονίας του συναδέλφου - φερόμενου ως διαχειριστή των οικονομικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, που έλαβε χώρα περί τα τέλη του έτους 2022. 

Ειδικότερα, μετά το προαναφερόμενο περιστατικό αυτοχειρίας, διατάχθηκε από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, όπως πραγματοποιηθεί λεπτομερής οικονομικός έλεγχος των οικονομικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Τον εν λόγω έλεγχο πραγματοποίησε η Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τον οποίο διαπιστώθηκε η ύπαρξη ελλείμματος από την παγία του προαναφερόμενου οικονομικού ταμείου (Τμήμα διαχείρισης οικονομικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης). Συνέπεια αυτού ήτανε, μεγάλος αριθμός αστυνομικών να μην έχουν λάβει μέχρι και σήμερα τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν σε δεδουλευμένα (οδοιπορικά έξοδα για εκτός έδρας μετακινήσεις τους, ένεκα διαταχθέντων, από την διοίκηση, αποσπάσεων - μετακινήσεών τους, για εκτέλεση ειδικότερων καθηκόντων, κ.α.).

Κατόπιν τούτων, μετά την παρέλευση όλου αυτού του χρονικού διαστήματος, ήτοι περίπου εννέα (9) μηνών, οι προαναφερόμενοι συνάδελφοι αντί να λάβουν τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στα δεδουλευμένα, έλαβε χώρα το εξής πρωτοφανές: οι ως άνω συνάδελφοι κλήθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης) να παραλάβουν μία «βεβαίωση», η οποία αφενός πιστοποιεί την ύπαρξη χρηματικών οφειλών της Υπηρεσίας προς αυτούς αλλά αφετέρου επιδεικνύει αδιαφορία αναφορικά με την καταβολή των εν λόγω χρηματικών ποσών, καθώς δεν γίνεται καμία αναφορά σχετικά με τον χρονικό προσδιορισμό καταβολής αυτών. Τουναντίον, αυτό που αναγράφει η εν λόγω βεβαίωση είναι ότι «χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση», κατευθύνοντας με αυτόν τον τρόπο τους συναδέλφους στην τυχόν ανάληψη ιδιωτικής, εκ μέρους τους, πρωτοβουλίας, προκειμένου να λάβουν τα οφειλόμενα (δεδουλευμένα), ωσάν οι ίδιοι οι αστυνομικοί να είναι υπεύθυνοι για την εν λόγω δυσάρεστη εξέλιξη ενώ η «απρόσωπη» Υπηρεσία να παρουσιάζεται ως άμοιρη ευθυνών.

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  

 

ΕΠΕΙΔΗ, πρόκειται για νόμιμα δεδουλευμένα οδοιπορικά έξοδα, για διαταχθείσες εκτός έδρας μετακινήσεις των συναδέλφων, όπως εξάλλου πιστοποιείται και στις προαναφερόμενες βεβαιώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας, 

ΕΠΕΙΔΗ, τα αναφερόμενα, στις εν λόγω χορηγηθείσες βεβαιώσεις, χρηματικά ποσά προέκυψαν κατόπιν διαταγών της ίδιας της Υπηρεσίας, τις οποίες (διαταγές) οι θιγόμενοι συνάδελφοι υπάκουσαν ως όφειλαν να πράξουν, 

ΕΠΕΙΔΗ, για την ύπαρξη ελλείμματος (σχετιζόμενου ή μη, με την αυτοκτονία του φερόμενου ως διαχειριστή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης) οι προαναφερόμενοι θιγόμενοι συνάδελφοι δεν φέρουν ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ευθύνη, 

ΕΠΕΙΔΗ, χαρακτηριστικό γνώρισμα της Διοίκησης εντός μιας ευνομούμενης πολιτείας, αποτελεί η συνέχεια στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτής,

ΕΠΕΙΔΗ, η τρέχουσα χρονική περίοδος είναι περίοδος αυξημένων χρηματικών υποχρεώσεων όπου καταβάλλεται ο Φόρος Εισοδήματος (κατόπιν των σχετικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος), η αδιαφορία της Διοίκησης να τακτοποιήσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις έναντι του προσωπικού της, έχει ως αποτέλεσμα την διατάραξη του οικονομικού οικογενειακού προϋπολογισμού των θιγόμενων συναδέλφων, καθώς πολλοί από αυτούς είχαν προγραμματίσει την πληρωμή μέρους των κρατικών εισφορών τους από τα εν λόγω δεδουλευμένα οφειλόμενα χρηματικά ποσά, 

ΕΠΕΙΔΗ, η λογική επιτάσσει, οι συνάδελφοι να απευθυνθούν στη Δικαιοσύνη προκειμένου να αξιώσουν τους τόκους που απορρέουν από την καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων τους και όχι προς αξίωση των ίδιων των δεδουλευμένων τους (!!!)

ΕΠΕΙΔΗ, πρωταρχικός στόχος της Ένωσής μας είναι η άρση της κατάφορης αδιαμφισβήτητης αδικίας που έχουν υποστεί οι εν λόγω συνάδελφοι, έτσι ώστε να μην οδηγούνται με υπαιτιότητα της διοίκησης, κατά δεκάδες ή εκατοντάδες σε δικηγορικά γραφεία και να ταλαιπωρούνται με την όποια οικονομική αλλά και ψυχολογική επιβάρυνση για τα αυτονόητα,

Για όλους τους παραπάνω λόγους, αξιότιμε Υπουργέ Προστασίας του Πολίτη κ. Νότη Μηταράκη, προκειμένου αρθεί η εν λόγω αδικία και πιστωθούν άμεσα τα οφειλόμενα χρηματικά ποσά στους θιγόμενους αστυνομικούς, κάνουμε επίκληση στην ευσυνειδησία και την συνέπεια που σας χαρακτηρίζει ως προσωπικότητα, αλλά και στην αποτελεσματικότητα που σας διακρίνει στην επίλυση προβλημάτων, όπως άλλωστε έχετε επιδείξει, επί σειρά ετών, ως Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ως Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αλλά και ως Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

Υ.Γ. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τις ενέργειες σας, ώστε με τη σειρά μας να ενημερώσουμε τα μέλη μας. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση. 

 

Μετά τιμής, το προεδρείο της Ένωσης,

  

Πρόεδρος, Ψαρογιάννης Ιωάννης 

Α΄ Αντιπρόεδρος, Πολίτης Ιωάννης

Β΄ Αντιπρόεδρος, Μουρατίδης Χαράλαμπος 

Γενικός Γραμματέας, Γιαρισκάνης Πέτρος 

Ταμίας, Μπάμπαλης Εμμανουήλ

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Κουκουφίκης Σταύρος 

Εκτελεστικός Γραμματέας, Παπανικολάου ΔημήτριοςΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ένωσή μας στο Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης Συκεών- Παράδοση υλικοτεχνικού εξοπλισμού

Ανακοίνωση της Ένωσής μας για την εκλογή του νέου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κ.κ. Φιλόθεου

Ευχαριστήρια ανακοίνωση της Ένωσής μας

Δωρεάν Ετήσιες Συνδρομές στη ΝΟΜΟΠΑΙΔΕΙΑ για τα μέλη της Ένωσής μαςΑΡΧΙΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
VIDEO
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΚΩΔΙΚΕΣ
ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ


© 2024 mascot network