Επίσημη ιστοσελίδα της
ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Επιστολή ΠΟΑΞΙΑ στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για το θέμα προαγωγής των Ανθυπαστυνόμων.

Κύριε Αρχηγέ


Η Ομοσπονδία μας έχει γίνει αποδέκτης πολλών παραπόνων από μέλη μας, Ανθυπαστυνόμους αναφορικά με το θέμα της μη προαγωγής τους στο βαθμό του Υπαστυνόμου ΒΆ, καίτοι έχουν συμπληρώσει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα.


Συγκεκριμένα, η παρ. 7 του αρ. 7 Ν.3686/2008 (όπως τροποποιήθηκε με το αρ.1. του Π.Δ. 69/2019) προβλέπει πως  «Στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ προάγονται επίσης με την ίδια ως άνω διαδικασία και οι προαναφερόμενοι Ανθυπαστυνόμοι οι οποίοι συμπληρώνουν είκοσι δύο (22) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους, εκ των οποίων έντεκα (11) στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, εφόσον είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους, που προάγονται λόγω συμπλήρωσης είκοσι έξι (26) ετών πραγματικής υπηρεσίας».  


Δυστυχώς όμως, παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω Ανθυπαστυνόμοι έχουν συμπληρώσει τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα των είκοσι δύο (22) ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους, εκ των οποίων έντεκα (11) στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας δεν προβαίνει στις οφειλόμενες ενέργειες για την προαγωγή των δικαιουμένων αυτή, επικαλούμενο το γεγονός πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει Ανθυπαστυνόμος, ο οποίος να έχει προαχθεί έχοντας είκοσι έξι (26) ετών πραγματικής υπηρεσίας (έτος κατάταξης 1994). Η ερμηνεία αυτή όμως των υπηρεσιακών παραγόντων καθίσταται εκ φύσεως της προβληματική καθΆ όσον συναρτά τη βαθμολογική εξέλιξη των πληρούντων τα αντικειμενικά κριτήρια δηλαδή, ένα πραγματικό γεγονός με ένα τυχαίο γεγονός όπως αυτό της υπάρξεως νεοτέρου, ο οποίος προήχθη ή προάγεται με τη συμπλήρωση είκοσι έξι (26) ετών πραγματικής υπηρεσίας. Με τη λογική αυτή έστω και αν υπήρχε κάποιος, ο οποίος είχε συμπληρώσει τα είκοσι έξι (26) έτη πραγματικής υπηρεσίας αλλά είχε ταυτόχρονα κώλυμα προαγωγής και δεν προήγετο, εξαιτίας αυτού δεν θα προήγοντο και όσοι κατά το έτος αυτό είχαν συμπληρώσει είκοσι δύο (22) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους, εκ των οποίων έντεκα (11) στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου. Σε κάθε περίπτωση η σχετική ρύθμιση δεν δύναται μην εφαρμοστεί από ένα τυχαίο γεγονός όπως της μη ύπαρξης ανθυπαστυνόμων με 26 έτη συνολικής υπηρεσίας για προαγωγή, καθώς σε κάθε περίπτωση πληρούνται τα δικά τους κριτήρια, ελλείψει σύγκρισης με νεότερο.  Κριτήριο στην εφαρμογή της διάταξης δεν είναι η προαγωγή των ομοιόβαθμων αλλά η αρχαιότητα η οποία και συνάγεται αυτόματα. 


Είναι βέβαιο ότι η μη προαγωγή εφέτος των Ανθυπαστυνόμων που πληρούν τα τυπικά προσόντα  θα οδηγήσει σε μία νέα «βιομηχανία» προσφυγών, τις οποίες έχουν ήδη αναλάβει γνωστοί δικηγόροι εκμεταλλευόμενοι λάθη της διοίκησης που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί, επιβαρύνοντας κατά αυτό τον τρόπο τους συναδέλφους μας, οι οποίοι αναγκαστικά θα καταφύγουν στη δικαιοσύνη για το αυτονόητο.


Κύριε Αρχηγέ


Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη την ευρύτητα του πνεύματος και την έλλειψη γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, η οποία σας διακρίνει, παρακαλούμε όπως το ταχύτερο δυνατό προβείτε στις δέουσες ενέργειες για την άρση της αδικίας, η οποία συντελείται μέχρι αυτή τη στιγμή εις βάρος των συναδέλφων Ανθυπαστυνόμων μας, προάγοντάς τους στο βαθμό του Υπαστυνόμου ΒΆ καθόσον έχουν συμπληρώσει τα εκ του νόμου τυπικά κριτήρια.


Παράλληλα σας καλούμε για μία ακόμη φορά όπως προβείτε στην υιοθέτηση της πρότασης, την οποία έχει υποβάλει η Ομοσπονδία ως μόνο κριτήριο προαγωγής στον βαθμό του Υπαστυνόμου ΒΆ, αυτό της συμπλήρωσης των έντεκα (11) ετών στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, πρόταση η οποία είναι αυτοτελής και δεν συνδέεται με άλλα περαιτέρω τυπικά προσόντα και η οποία συνδυάζεται και με την εξέλιξη του συνόλου των Αξιωματικών του Ν.3686/2008.


Για το Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Ο Πρόεδρος ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης

Ο Γενικός Γραμματέας ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας

πηγή poaxia.gr 

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ένωσή μας κατά την ξενάγηση του Πρωθυπουργού στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Η Ένωσή μας στο Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης Συκεών- Παράδοση υλικοτεχνικού εξοπλισμού

Η Ένωσή μας στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης- Παράδοση υλικοτεχνικού εξοπλισμού

Η Ένωσή μας στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης - Παράδοση διαγνωστικών τεστΑΡΧΙΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
VIDEO
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΚΩΔΙΚΕΣ
ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ


© 2024 mascot network