Επίσημη ιστοσελίδα της
ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Επιστολή ΠΟΑΞΙΑ προς κ. Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ. για ένταση μέτρων ασφαλείας λόγω κορωνοϊού.

ΘΕΜΑ: «Μέτρα για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού»


ΣΧΕΤ.:  α)1647/20/534083 από 10/03/2020 έγγραφο Κ.Δ.Υ.Α.Δ./Δ.Α.Π/Τμ. Αξιωματικών/Γρ.3 


β)Η υπΆ αριθ. 1226/20/454622-2018 από 29/2/2020 Διαταγή Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας


γ)Η από 25/2/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου <<Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού


Κ. Αρχηγέ


Με τις ανωτέρω (α) και (β) σχετικές εξειδικεύονται τα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού  κατΆ εφαρμογήν της Π.Ν.Π αλλά και καθορίζονται οι δέουσες υπηρεσιακές ενέργειες ως προς τη διαχείριση υπόπτων περιστατικών καθώς και ο τρόπος καταχώρησης της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού σε περίπτωση λήψης προληπτικών μέτρων.


Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα κινείται ταχύτερα των σχετικών Διαταγών και ανακύπτουν νέα δεδομένα τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και μέριμνας εκ μέρους σας.


Α)  Το Υπουργείο Υγείας ,τις απογευματινές ώρες της σήμερον, ανακοίνωσε την παύση λειτουργίας των σχολικών μονάδων κάθε βαθμίδας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της εκπαίδευσης  ενώ το ίδιο έπραξε και το Υπουργείο Παιδείας για τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης. Επίσης, πολλά  Υπουργεία έσπευσαν να ανακοινώσουν διευκολύνσεις για το προσωπικό των οποίων τα τέκνα επηρεάζονται από την ανωτέρω παύση λειτουργίας  καθώς και προς αποφυγή συγχρωτισμού πολλών ατόμων στις υπηρεσίες τους όπου απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία για διευθέτηση γραφειοκρατικών διαδικασιών.


Β)  Ο αριθμός των  νοσούντων καθημερινά αυξάνεται ενώ τα περιστατικά στις  περιοχές της Πελοποννήσου ,εξ αιτίας των γνωστών λόγων, κλιμακώνονται αλλά και ήδη έχουν εμφανισθεί ΅ΆτυφλάΆΆ κρούσματα  σε όλη την επικράτεια.


Γ)  Οι δημόσιες εκδηλώσεις είτε ματαιώνονται είτε αναστέλλονται και προοδευτικά οδεύουμε προς απαγόρευση δημοσίων συναθροίσεων και λοιπών εκδηλώσεων .


     Παρά τα ανωτέρω, όμως, στις αστυνομικές υπηρεσίες συνεχίζουν να προσέρχονται απρόσκοπτα οι πολίτες προς διευθέτηση διαδικασιών οι οποίες θα δύνατο είτε να τακτοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο είτε θα μπορούσαν να αποφευχθούν για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Η προσέλευση όμως των πολιτών αυτών εγκυμονεί κινδύνους εξάπλωσης του ιού σε ολοένα κ μεγαλύτερο αριθμό αστυνομικού προσωπικού το οποίο αναπόφευκτα θα επιβαρυνθεί από την μετατόπιση του έργου άλλων υπηρεσιών του δημοσίου τομέα όπως πχ ΚΕΠ. Πόσω μάλλον όταν στις αστυνομικές υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια δεν υπάρχουν ή έστω σε ικανό αριθμό τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης ήτοι μάσκες και αντισηπτικά διαλύματα  σε συνδυασμό και με την έλλειψη καθαριότητας και τα εμφανιζόμενα κατά κόρον μολυσματικών-μεταδοτικών ασθενειών ,καθιστώντας αυτές εν δυνάμει υγειονομικές βόμβεςΆΆ !!


   Προς τούτο και προς διασφάλιση της υγείας του αστυνομικού προσωπικού για το οποίο γνωρίζουμε την προσωπική σας ευαισθησία ,παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα :


-Στην παροχή σχετικής άδειας απουσίας ή διευκολύνσεων στον ένα εκ των δυο γονέων που έχουν τέκνα τα οποία επηρεάζονται από την παύση λειτουργίας των σχολείων έως και της πρώτης βαθμίδας εκπαίδευσης.


-Στην αναστολή λειτουργίας των γραφείων έκδοσης ταυτοτήτων και διαβατηρίων για διάστημα αρχικά ενός (1) μηνός (και όσο περαιτέρω αυτό κριθεί αναγκαίο) και στην έκδοση σχετικών εγγράφων μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης.


-Στη χορήγηση παράτασης ισχύος για έξι (6) μήνες σε διάφορα έγγραφα των οποίων η ανανέωση πραγματοποιείται από τις αστυνομικές υπηρεσίες.


-Στη χορήγηση παράτασης δυο (2) μηνών για την υποβολή ενστάσεων κατά αποφάσεων των αστυνομικών αρχών πχ τροχονομικών παραβάσεων.


-Στην, κατά το δυνατόν, μείωση των μετακινούμενων αστυνομικών δυνάμεων για λήψη μέτρων (εξαιρουμένων των αναγκών του Έβρου και των νησιών) καθώς και στη μείωση των διατασσομένων μέτρων στον απολύτως αναγκαίο βαθμό .


-Στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του  κορωνοϊου (με άμεση προτεραιότητα στις υπηρεσίες των πληττομένων νομών της Πελοποννήσου και τη Ζάκυνθο) αλλά και λοιπών μολυσματικών ασθενειών κυρίως στα κρατητήρια των υπηρεσιών.


-Στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την καθαριότητα των υπηρεσιών και την άμεση απολύμανσή τους με απόλυτη προτεραιότητα αυτών στις οποίες διαγνώστηκαν περιστατικά.


κ.  Αρχηγέ


    Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι πως αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα υμών και ημών η διασφάλιση των συνθηκών εκείνων οι οποίες θα διαφυλάξουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό το αστυνομικό προσωπικό τις συνθήκες υγιεινής και εργασίας όπως αποτελεί υποχρέωση της συντεταγμένης Πολιτείας έναντι των λειτουργών της.


Για το Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Ο Πρόεδρος ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης

Ο Γενικός Γραμματέας ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Δωρεάν εισιτήρια, για όλες τις παιδικές ταινίες, σε κινηματογράφους της Θεσσαλονίκης

Η Ένωσή μας στο Γραφείο Έκδοσης Διαβατηρίων της Τούμπας - Παράδοση Υλικοτεχνικού εξοπλισμού

Στην Καλαμάτα το Ετήσιο Συνέδριο της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Η Ένωσή μας στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης - Παράδοση διαγνωστικών τεστΑΡΧΙΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
VIDEO
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΚΩΔΙΚΕΣ
ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ


© 2024 mascot network