Επίσημη ιστοσελίδα της
ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ανακοίνωση της Ένωσής μας σχετικά με το ζήτημα υπαγωγής της Ο.Ε.Α. Κρήτης στην Ε.Κ.Α.Μ..

Αριθμ.Πρωτ.: 69/2019             Θεσσαλονίκη 20 Αυγούστου 2019           


Θέμα: «Ανακοίνωση της Ένωσής μας σχετικά με το ζήτημα υπαγωγής της Ο.Ε.Α. Κρήτης στην Ε.Κ.Α.Μ.».

 


Ένα ζήτημα που απασχολεί τους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ. κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι η μετονομασία της Ο.Ε.Α. Κρήτης σε Ε.Κ.Α.Μ.


Οι συνάδελφοι που υπηρετούν στην ΕΚΑΜ έχουν δοκιμαστεί και έχουν ανταπεξέλθει επιτυχώς σε ένα ιδιαίτερα επίπονο και απαιτητικό «Σχολείο», το οποίο, επίσης, πάρα πολλοί συνάδελφοι δεν κατάφεραν, για διάφορους λόγους, να ολοκληρώσουν. 


Αρχικά, λοιπόν, με μία τέτοια απόφαση, παραβιάζεται κάθε έννοια ηθικής, και ταυτόχρονα θίγεται το αίσθημα δικαίου για τους συναδέλφους που, ήδη, υπηρετούν στην ΕΚΑΜ, για τους συναδέλφους που δεν κατάφεραν να ανταπεξέλθουν επιτυχώς σε όλες τις δοκιμασίες και να υπηρετήσουν στην ΕΚΑΜ, αλλά και για αυτούς που ενώ έφυγαν από την εν λόγω Υπηρεσία, προκειμένου να επιστρέψουν σε αυτήν, όφειλαν να «περάσουν» εκ νέου το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης και Επιλογής της ΕΚΑΜ. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον κώδικα μεταθέσεων (άρθρο 12 παράγραφος 6 του Π.Δ. 100/2003 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ΠΔ 85/2011) δεν επιτρέπεται να επιστρέψουν στη Μονάδα όσοι μετατεθούν από αυτή, εκτός εάν υποβληθούν εκ νέου σε διαδικασία αξιολόγησης και επιτυχούς αποφοίτησης από το προβλεπόμενο Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης (Σ.Β.Ε.).


Συνεπώς, με μία τέτοια απόφαση καταστρατηγούνται βασικές διατάξεις του κώδικα μεταθέσεων, καθώς επίσης και η επικαιροποιημένη απόρρητη διαταγή του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., που αφορά στην ρύθμιση θεμάτων εσωτερικής διάρθρωσης - οργάνωσης και επιχειρησιακής πρακτικής, εκπαίδευσης και καθορισμού προσόντων του προσωπικού της Ε.Κ.Α.Μ.


Το εν λόγω Σ.Β.Ε., για την στελέχωση της Μονάδας, προβλέπεται από την ανωτέρω επικαιροποιημένη απόρρητη απόφαση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. (7001/2/157/1-ν΄ από 31/05/2018), σύμφωνα με την οποία ο μόνος τρόπος ένταξης στη Μονάδα είναι η επιτυχής αποφοίτηση του Σχολείου, ενώ οι υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος, πέραν των άλλων προσόντων τα οποία αναφέρονται ρητά στην εν λόγω διαταγή, θα πρέπει να μην υπερβαίνουν το 32ο έτος της ηλικίας τους.


Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στην υλοποίηση αυτής της μετονομασίας και αποδεικνύουν ότι η πράξη αυτή από μόνη της, τελικά, δεν είναι και τόσο εύκολη. Ωστόσο, Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι, με την τροποποίηση όλων των θιγόμενων διατάξεων το πρόβλημα λύνεται.


Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: Είναι, άραγε, τόσο μεγάλο το δημόσιο συμφέρον, ώστε να τροποποιηθεί ο κώδικας μεταθέσεων και απόρρητες διαταγές που αφορούν τη λειτουργία της Ε.Κ.Α.Μ., αψηφώντας κάθε ηθική υπόσταση του ζητήματος; 


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ψαρογιάννης Ιωάννης

Ο Γενικός Γραμματέας Γιαρισκάνης Πέτρος

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ένωσή μας στο Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης Συκεών- Παράδοση υλικοτεχνικού εξοπλισμού

Ανακοίνωση της Ένωσής μας για την εκλογή του νέου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κ.κ. Φιλόθεου

Ευχαριστήρια ανακοίνωση της Ένωσής μας

Δωρεάν Ετήσιες Συνδρομές στη ΝΟΜΟΠΑΙΔΕΙΑ για τα μέλη της Ένωσής μαςΑΡΧΙΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
VIDEO
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΚΩΔΙΚΕΣ
ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ


© 2024 mascot network