Επίσημη ιστοσελίδα της
ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δικαστική διεκδίκηση επιδομάτων εορτών και αργίας για τα έτη 2016, 2017, 2018 – Κατάθεση αγωγής.

Αριθ. Πρωτ.: 04 / 2019            Θεσσαλονίκη  08 Φεβρουαρίου 2019


ΘΕΜΑ: « Δικαστική διεκδίκηση επιδομάτων εορτών και αργίας για τα έτη 2016, 2017, 2018 – Κατάθεση αγωγής ».        


Η Ένωσή μας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεών μας ( υπ΄ αριθ. 55/2018, 57/2018 ), μετά από την ενημέρωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας και με αφορμή την εκδίκαση από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως προς την αντισυνταγματικότητα ή μη, της πλήρους κατάργησης των επιδομάτων εορτών και αδείας, αλλά και λόγω ότι τα μέλη μας είχαν υποβάλλει αιτήσεις προς τη Δνση Χρηματικού για την πληρωμή αυτών, με σκοπό της διακοπή της παραγραφής, ενημερώνει τα μέλη μας για τις ενέργειες στις οποίες απαιτείται να προβούν :


Γίνεται γνωστό ότι, μεταξύ των πρώτων μέτρων που λήφθηκαν με το Ν.3845/2010 ήταν η μείωση των επιδομάτων εορτών στο ποσό των 500 Ευρώ για δώρο Χριστουγέννων, 250 Ευρώ για δώρο Πάσχα και 250 Ευρώ για επίδομα άδειας, για όλους τους μισθοδοτούμενους του Δημοσίου. Τα εν λόγω επιδόματα διατηρήθηκαν σε αυτό το εφάπαξ ποσό και με το μισθολόγιο του Ν.4024/2011 και σύμφωνα με τα όσα εκεί ορίζονταν, δηλαδή καταβολή σε όσους ελάμβαναν κατά μέσο όρο μηνιαίως αποδοχές έως 3.000 Ευρώ. Στη συνέχεια με το Ν.4093/2012 υποπαρ. Γ.1, εφαρμοστικό νόμο του Μνημονίου ΙΙ, καταργήθηκαν ολοσχερώς τα επιδόματα εορτών και αδείας για όλους τους μισθοδοτούμενους από το Δημόσιο υπαλλήλους, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.


Βάσει των υπ΄ αρ. 2287 έως και 2290/2015 αποφάσεων της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας έχουν κριθεί αμετακλήτως αντισυνταγματικές οι περικοπές στις συντάξεις που επιβλήθηκαν βάσει των Νόμων 4052/2012 και 4093/2012, συμπεριλαμβανομένης και της ολοσχερούς κατάργησης των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και των επιδομάτων αδείας.


Αναμένεται λοιπόν κατά τα ανωτέρω η κρίση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς την αντισυνταγματικότητα ή μη της κατάργησης τους αναφορικά με τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους. Η πιθανότητα λοιπόν ευδοκίμησης αγωγής εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου είναι μεγάλη.


Ως προς το ζήτημα της παραγραφής για όσους διεκδικούν αποδοχές σε βάρος του Δημοσίου, οι σχετικές αξιώσεις παραγράφονται με τη πάροδο (2) δύο ετών από τότε που γεννήθηκαν. Με την κατάθεση και επίδοση αγωγής διεκδικούμε μέχρι και δύο χρόνια πίσω. Υπό το πρίσμα αυτό μπορούμε να διεκδικήσουμε τα Δώρα Εορτών των ετών 2017 και 2018 και λόγω της αίτησης μας περί διακοπής παραγραφής και το Δώρο Χριστουγέννων 2016.


Θεωρούμε λοιπόν ότι άμεσα θα πρέπει να προχωρήσουμε στην δικαστική διεκδίκηση τους με αγωγές, για την πληρέστερη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας. Για το λόγο αυτό σας κοινοποιούμε σχετική προσφορά του Νομικού Συμβούλου της Π.Ο.ΑΞΙ.Α., ειδικά για τα μέλη μας, τα οποία, εφόσον επιθυμούν, θα πρέπει να απευθυνθούν στην Ένωσή μας (2310-388086), υποβάλλοντας τα απαιτούμενα συνημμένα δικαιολογητικά. Επιπρόσθετα στοιχεία -δικαιολογητικά αναφέρονται στο έντυπο της προσφοράς (1. Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης για όλους, 2.  ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών για τα έτη 2016,2017 και 2018, μόνο για τους κατέχοντες βαθμό Α/Α΄ και πάνω, από το 2016 και μετά). 


Η κατάθεση των δικαιολογητικών, με το απαιτούμενο αντίτιμο – εφόσον επιλεγεί η συγκεκριμένη προσφορά, θα πραγματοποιείται στο γραφείο της Ένωσής μας, προκειμένου να τα καταθέσουμε συγκεντρωτικά, χορηγώντας σχετική για την κατάθεση απόδειξη. Διευκρινιστικά, όσον αφορά τη βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης, που ζητείται, απαιτείται σε αυτήν να αναφέρεται ο χρόνος κατάταξης στην αστυνομία, τα έτη υπηρεσίας μέχρι σήμερα, ο βαθμός, ο τίτλος Υπηρεσίας, καθώς και η σχετική μνεία ότι η παρούσα βεβαίωση θα χρησιμοποιηθεί για προσωπική/δικαστική χρήση. Οι υπηρεσιακές βεβαιώσεις για τους διοικητές Υπηρεσιών, μπορούν να εκδίδονται και από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Όσον αφορά τη βεβαίωση αποδοχών του έτους 2018για τους κατέχοντες βαθμό Α/Α΄ και πάνω, από το 2016 και μετά, λόγω του ότι δεν είναι ακόμη διαθέσιμη στο ηλεκτρονικό σύστημα (pol), αυτή θα πρέπει να μας κατατεθεί αργότερα.


Προς διευκόλυνση και αποφυγή ταλαιπωρίας των μελών αποφασίστηκε, αναφορικά με τον τρόπο συγκέντρωσης των δικαιολογητικών, η εξής διαδικασία :


- Για τους υπηρετούντες συναδέλφους σε υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Θ., τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στα γραφεία της Ένωσής μας, (Μοναστηρίου 326, 5ος όροφος, καθημερινά από ώρες 09:00-14:00 ).


 - Για τους υπηρετούντες συναδέλφους στις Δ.νσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η συγκέντρωση των δικαιολογητικών θα γίνεται μέσω των κάτωθι, ανά νομό, εκλεγμένων αντιπροσώπων της Ένωσης και συγκεκριμένα :


-Νομός Πιερίας, Ανθ. ΒΑΛΟΔΗΜΟΥ Αικατερίνη ( τηλ. 2352033808 )


-Νομός Πέλλας , Α/Β΄ ΜΑΡΙΟΛΗΣ Μιχαήλ ( τηλ. 2384021111 )


-Νόμος Σερρών, Υ/A΄ ΨΑΘΑΣ Χρυσοβαλάντης ( τηλ. 2321090909 ) & Ανθ. ΣΤΟΪΚΟΣ    Γρηγόρης ( τηλ. 2321090849 )


-Νομός Κιλκίς, Υ/Β΄ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Χριστίνα ( τηλ. 2343051439 )


-Νομός Ημαθίας, Α/Υ΄ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας ( τηλ. 2331076619 )


-Νομός Χαλκιδικής, Υ/Α΄ ΒΑΡΒΑΡΗΣ Πανταζής ( τηλ. 2373021100 )


Η συγκέντρωση των εν λόγω δικαιολογητικών θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι και την 19/02/2019.


Κατεβάστε τα έντυπα:


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης

Ο Γενικός Γραμματέας ΓΙΑΡΙΣΚΑΝΗΣ Πέτρος

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Δωρεάν εισιτήρια, για όλες τις παιδικές ταινίες, σε κινηματογράφους της Θεσσαλονίκης

Η Ένωσή μας στο Γραφείο Έκδοσης Διαβατηρίων της Τούμπας - Παράδοση Υλικοτεχνικού εξοπλισμού

Στην Καλαμάτα το Ετήσιο Συνέδριο της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Η Ένωσή μας στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης - Παράδοση διαγνωστικών τεστΑΡΧΙΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
VIDEO
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΚΩΔΙΚΕΣ
ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ


© 2024 mascot network