Επίσημη ιστοσελίδα της
ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Επιστολή της Ένωσής μας αναφορικά με το σχέδιο ενίσχυσης της εμφανούς αστυνόμευσης.

Αρ.Πρωτ.: 66/2018                      Θεσσαλονίκη 7 Δεκεμβρίου  2018


 Θέμα: « Επιστολή της Ένωσής μας αναφορικά με το σχέδιο ενίσχυσης της εμφανούς αστυνόμευσης »


Η Ένωσή μας εκφράζει την ικανοποίηση της για τη θετική ανταπόκριση και την καλή θέληση εκ μέρους του κ. Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης, στην επίλυση προβλημάτων, με την ικανοποίηση σχετικών αιτημάτων μας. Συγκεκριμένα, μόλις γίναμε αποδέκτες των εύλογων ανησυχιών των μελών μας, αναφορικά με τον τρόπο υλοποίησης του εν λόγω σχεδίου, προβήκαμε στην αποστολή της υπ΄ αριθ. 64 από 20/11/2018 προσωπικής επιστολής, αναλύοντας τα σχετικά προβλήματα και παραθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις στον κ. Γενικό. 


Ειδικότερα, τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη να μην εφαρμόζεται, στο σχέδιο εμφανούς αστυνόμευσης, η αποκλειστική διάθεση Αξιωματικών που φέρουν συγκεκριμένους βαθμούς (ήτοι Α/Ύ), λόγω του περιορισμένου αριθμού τους. Ως εκ τούτου προτάθηκε η ενεργοποίηση στο εν λόγω  σχέδιο και των Αξιωματικών  που φέρουν το βαθμό του Α/Α, με παράλληλη απαλλαγή αυτών από συγκεκριμένα καθημερινά καθήκοντα - εποπτείες, που οδηγούσαν αφενός μεν στην απαξίωση του κατεχόμενου βαθμού τους, αφετέρου στην  αδυναμία της απρόσκοπτης διοίκησης των υπηρεσιών, που προΐστανται. Η Ένωσή μας πρότεινε τα εν λόγω καθήκοντα-εποπτείες να αναληφθούν από λοιπούς κατώτερους αξιωματικούς.


ΚατΆ αυτόν τον τρόπο, με ορθολογική αξιοποίηση όλων όσων συμμετέχουν, διασφαλίζεται η εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων και ταυτόχρονα η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών. Το προεδρείο της Ένωσής μας, κινούμενο στην παραπάνω κατεύθυνση και σεβόμενο τους διακριτούς ρόλους, συνεχίζει με συγκεκριμένες προτάσεις αποσκοπώντας στη βελτίωση της καθημερινότητας των μελών μας.  


Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Ο Πρόεδρος ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης                                                        


Ο Γενικός Γραμματέας ΓΙΑΡΙΣΚΑΝΗΣ Πέτρος


 


 

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ένωσή μας κατά την ξενάγηση του Πρωθυπουργού στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Η Ένωσή μας στο Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης Συκεών- Παράδοση υλικοτεχνικού εξοπλισμού

Η Ένωσή μας στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης- Παράδοση υλικοτεχνικού εξοπλισμού

Η Ένωσή μας στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης - Παράδοση διαγνωστικών τεστΑΡΧΙΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
VIDEO
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΚΩΔΙΚΕΣ
ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ


© 2024 mascot network