Επίσημη ιστοσελίδα της
ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κοινό Έγγραφο - Καταγγελία (5) Ενώσεων Αξιωματικών για άμεση παρέμβαση της Π.Ο.ΑΞΙ.Α..

ΕΝΩΣΗ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

   ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   [EA.KM]

ΕΝΩΣΗ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  & ΘΡΑΚΗΣ [EA.AMΘ] 

ΕΝΩΣΗ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ [ΕΑ.Π.Η]

ΕΝΩΣΗ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

   ΣΤΕΡΕΑΣ   ΕΛΛΑΔΑΣ  [ΕΑ.ΣΤ.Ε]

ΕΝΩΣΗ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

    ΝΟΤΙΟΥ   ΑΙΓΑΙΟΥ  [ΕΑ.Ν.ΑΙΓ] 


ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:80/2018   Θεσ/νικη, Κομοτηνή, Ιωάννινα, Λαμία, Ρόδος  9 Οκτωβρίου 2018


                                                             Π  Ρ Ο Σ

                                 Πανελλήνια   Ομοσπονδία   Αξιωματικών   Αστυνομίας 

                                                        [Π.Ο.ΑΞΙ.Α.]

   Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Ε Ι Τ Α Ι:

1.    Γ.Ε.Α.Β.Ε  -  Γ.Ε.Α.Ν.Ε.
2.    ΓΕ.Π.Α.Δ.Κ.Μ - Γ.Α.Δ.Θ. [ ΜΕΣΩ ΕΑΚΜ]
3.    ΓΕ.Π.Α.Δ.ΑΜΘ - ΓΕ.Π.Α.Δ.Η - ΓΕ.Π.Α.Δ.ΣΤ.Ε - ΓΕ.Π.Α.Δ.Ν.ΑΙΓ.
4.    ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΓΕ.Π.Α.Δ.
5.    ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
6.    ΜΕΛΗ ΩΣ ΑΝΩ (5) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ
7.    ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟ.ΑΞΙ.Α
8.    ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (5) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ 
 

ΘΕΜΑ: « Ενίσχυση του πλέγματος της εμφανούς αστυνόμευσης».

 Σχετ.: Α. ΥπΆ αριθμ. 1244/18/1724815 από 31-08-2018 διαταγή του κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ.

                (προς όλες τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας)


           Β.  ΑρθροΠ.Δ82 παρ. 5 του Π.Δ.141/91

Κατόπιν της ανωτέρω σχετικής διαταγής του κ. Αρχηγού, η οποία στο πλαίσιο ενίσχυσης της εμφανούς αστυνόμευσης σε όλη την επικράτεια της Χώρας προβλέπει να ανατίθεται η εποπτεία των διατιθέμενων αστυνομικών δυνάμεων, ανά 8ωρο σε ανώτερο Αξιωματικό της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας με βαθμό Αστυνομικού Διευθυντή ή σε περίπτωση μη επάρκειας σε Αστυνομικό Υποδιευθυντή κ.ο.κ., οι Ενώσεις μας έγιναν αποδέκτες πολλών διαμαρτυριών και εύλογων ανησυχιών από μέλη τους, που η Ηγεσία έχει εμπιστευθεί τη Διοίκηση νευραλγικών Υπηρεσιών ή άλλα εξίσου σημαντικά καθήκοντα ως Βοηθοί Διευθυντών κλπ, ως προς τα επιμέρους στοιχεία εφαρμογής της εν λόγω διαταγής, σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στη (β) σχετική.


Σε μια περίοδο που το αστυνομικό προσωπικό αντιμετωπίζει ποικίλα οικονομικά, θεσμικά και άλλα προβλήματα, ο Έλληνας Αξιωματικός παραμερίζοντας οικογενειακές υποχρεώσεις και προσωπικό χρόνο, καλείται να χαράξει μία νέα πολιτική εναρμόνισης της αστυνομικής δράσης με την κοινωνική προσδοκία των πολιτών από την Αστυνομία, επιτυγχάνοντας ένα υψηλό αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στις αστυνομικές Αρχές. Ωστόσο, για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα απαιτητικά, πολυδιάστατα και καθημερινώς μεταβαλλόμενα διοικητικά καθήκοντα και να λάβει εν τέλει τις σωστές αποφάσεις ως Διοικητής ή Προϊστάμενος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ασκεί συνεχή και αδιάλειπτη εποπτεία-συντονισμό της υπηρεσίας που προΐσταται. Η τακτική απομάκρυνσή του από τα διοικητικά καθήκοντα στο πλαίσιο εφαρμογής των ως άνω διατασσομένων ανά 8ωρη βάση, [καθήκον που σημειωτέον μέχρι προσφάτως εκτελούσαν οι βαθμοφόροι - ΑΞ.ΥΠ των υπηρεσιών], οδηγεί αφενός στην απαξίωση της θέσης και του κατεχόμενου βαθμού του, αφετέρου στην εκ περιτροπής άσκηση διοίκησης [τύπου a la carte] εκ μέρους του. Παρέλκει δε να αναφέρουμε ότι στον ένα μήνα εφαρμογής της, παρατηρήθηκε  ο τραγέλαφος είτε της ΅επιλεκτικήςΆ είτε της ανομοιόμορφης εφαρμογής των διατασσομένων από τις ΓΕ.ΠΑΔ χώρας, με αποτέλεσμα η αναστάτωση των απανταχού Αξιωματικών να είναι πανελλαδικά τεραστία !! Να μην αναφέρουμε επίσης ότι στις Δ.Α Περιφέρειας οι ανώτεροι Αξιωματικοί είναι συνήθως μονοψήφιος αριθμός (ή οριακά διψήφιος στην καλύτερη περίπτωση) και ίσα που επαρκεί για την απρόσκοπτη διοίκηση των υφιστάμενων τους υπηρεσιών….Αυτά τα δεδομένα αλήθεια, γιατί δεν ελήφθησαν υπόψη;


Πάγια θέση των Ενώσεων μας είναι ότι για να επιτύχουμε το βασικό μας στόχο για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στην κοινωνία, είναι απαραίτητο να εργαστούμε υπεύθυνα και μεθοδικά, ο καθένας όμως από το δικό του διακριτό, βαθμολογικό ρόλο και ΟΧΙ με την εκποίηση των εργασιακών του δικαιωμάτων.


ΓιΆ αυτό παρακαλούμε θερμά την άμεση θεσμική παρέμβαση της Ομοσπονδίας στην φυσική ηγεσία του Σώματος, προκειμένου να εξαλειφθούν τα επίμαχα σημεία της διαταγής που προκάλεσαν διαμαρτυρίες και υπηρεσιακή αναστάτωση στα μέλη μας, προτείνοντας αφενός την πάγια εξαίρεση των Διευθυντών - Διοικητών υπηρεσιών και περαιτέρω την ανάθεση της εποπτείας σε οποιοδήποτε λοιπό Αξιωματικό υπό τη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες τακτικές ή έκτακτες ανάγκες της περιοχής του και τον πλέον πρόσφορο υπηρεσιακό προγραμματισμό.


 ΓΙΑ  ΤΑ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 Ε.Α.Κ.Μ.     ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                               

 ΕΑ.ΑΜΘ.     ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ                         

 Ε.Α.Π.Η.     ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 Ε.Α.ΣΤ.Ε.    ΜΠΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                         

 Ε.Α.Ν.ΑΙΓ.  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   ΕΥΘΥΜΙΟΣ

                                                                   

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ένωσή μας κατά την ξενάγηση του Πρωθυπουργού στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Η Ένωσή μας στο Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης Συκεών- Παράδοση υλικοτεχνικού εξοπλισμού

Η Ένωσή μας στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης- Παράδοση υλικοτεχνικού εξοπλισμού

Η Ένωσή μας στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης - Παράδοση διαγνωστικών τεστΑΡΧΙΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
VIDEO
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΚΩΔΙΚΕΣ
ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ


© 2024 mascot network